Program konferencji
 


XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO i TRANSPORT

!!!!!Już wkrótce więcej szczegółów!!!!!

9:00 REJESTRACJA

10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - POWITANIE UCZESTNIKÓW I WYSTĄPIENIA OFICJALNYCH GOŚCI

SESJA 1.
MODELOWANIE RUCHU
Krajowy Intermodalny Model Ruchu opracowany w ramach projektu badawczego RID_62
Metropolitarny model ruchu na przykładzie Warszawy
Prognozy demograficzne dla miast
Wykorzystanie baz danych operatorów telefonii komórkowej

11:30 PRZERWA KAWOWA

SESJA 2.
TRANSPORT ŁADUNKÓW
Współczesne wyzwania dla logistyki miasta
Rozwiązania logistyczne dla tzw. ostatniego kilometra. E-commerce
Doświadczenia miast na przykładzie Warszawy

13:00 PRZERWA OBIADOWA

SESJA 3.
TRANSPORT ŁADUNKÓW
Projekty logistyczne
Dostawy do centrów handlowych
Samochody dostawcze
Rowery towarowe

15:55 PODSUMOWANIE SESJI-

16:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI