Program konferencji
 


XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO i TRANSPORT

9:00 REJESTRACJA

10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - POWITANIE UCZESTNIKÓW I WYSTĄPIENIA OFICJALNYCH GOŚCI

10:15 WRĘCZENIE NAGRÓD MIASTO I TRANSPORT 2018

SESJA 1.
PRZEWODNICZĄCY: STEFAN SARNA (SITK O/WARSZAWA))

10:30 KRAJOWY INTERMODALNY MODEL RUCHU (KMR)
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Paweł Włodarek (Politechnika Warszawska)

10:50 WYKORZYSTANIE KMR DO MODELOWANIA RUCHU W MIASTACH NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Łukasz Szymański (Politechnika Warszawska/Transeko)

11:10 METODYKA SZACOWANIA DEMOGRAFII W POLSKICH MIASTACH STAN OBECNY I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Dorota Szałtys (Główny Urząd statystyczny)

11:30 NOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI W ANALIZIE MOBILNOŚCI POPULACJI
Maciej Maciejewski (Orange Polska)

11:50 DYSKUSJA

11:30 PRZERWA KAWOWA

SESJA 2.
PRZEWODNICZĄCY: ANDRZEJ BRZEZIŃSKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)

12:30 KONFLIKT ŁADUNKI LUDZIE W MIASTACH. REFLEKSJE LOGISTYKA
Jacek Szołtysek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

12:50 DOSTAWY NA "OSTATNIEJ MILI" A WYZWANIA I OGRANICZENIA W RUCHU MIEJSKIM
Aneta Pluta- Zaremba (Szkoła Główna Handlowa)

13:10 ROZWIĄZANIA DOT. TRANSPORTU ŁADUNKÓW W WARSZAWIE
Mieczysław Reksnis (Biuro Polityki Mobilności i Transportu. m.st. Warszawa)

13:30 DYSKUSJA

13:40 LUNCH

SESJA 3.
PRZEWODNICZĄCY: MIECZYSŁAW REKSNIS (M.ST. WARSZAWA)

14:20 PRZESYŁKI EKSPRESOWE STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU
Wojciech ArszewskI (Forum Przewoźników Ekspresowych)

14.40 DOSTAWY DO CENTRÓW HANDLOWYCH
Maciej Sobek (Schenker Sp. z o.o.)

15:00 ZASADY WYZNACZANIA MIEJSC DLA POJAZDÓW ZAOPATRZENIA W STREFIE ŚRÓDMIEJSKIEJ
Andrzej Cielecki. Marek Więckowski (Politechnika Warszawska)

15:20 ROWERY TOWAROWE W CENTRACH MIAST
Huber Mazur (Ekspert Mobilności Aktywnej), Jacek Ziebura (Aktywista rowerowy, przedsiębiorca)

15:40 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

16:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI